Wybór języka:          
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radcaprawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  

sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze, pozwy, prawo spółek, prawo pracy Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, odszkodowanie za wypadek, odszkodowanie z OC sprawcy, odszkodowanie za błąd medyczny, odszkodowanie za poślizgnięcie się, upadek, odszkodowanie za uszkodzenie ciała zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

 

Aktualności
Sprawa o zapłatę wygrana w całości
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym wygraliśmy w całości sprawę o zapłatę wynikającą z umowy zlecenia dotyczącego przeprowadzenia wykładu z zakresu dietetyki.

Apelacja w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował Powoda przed Sądem II instancji w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek wypadku komunikacyjnego. Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu I instancji na korzyść naszego Klienta.

Sprawa o zmianę miejsca pobytu małoletniego dziecka
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował Wnioskodawcę w sprawie o zmianę miejsca pobytu małoletniego dziecka.

Sprawa o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować,że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała wskutek wypadku komunikacyjnego.

Sprawa o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała wskutek wypadku komunikacyjnego zakończona ugodą
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała wskutek wypadku komunikacyjnego. Strony zawarły ugodę na satysfakcjonujących naszą Klientkę warunkach.

Sprawa o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała wskutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował Powódkę w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała wskutek poślizgnięcia się na oblodzonym i nieposypanym piaskiem chodniku.

Reprezentacja przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Wnioskodawczynię przed Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował Powoda w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej toczącej się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie.

Sprawa o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Pozwaną w sprawie o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę za krzywdę doznaną wskutek wypadku na ściance wspinaczkowej.

Sprawa o rozwód
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował Pozwanego w sprawie o rozwód.

Sprawa o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o odszkodowanie za uszkodzony wskutek wypadku komunikacyjnego pojazd.

Sprawa pracownicza
Miło nam poinformować, że r.pr. Piotr Bazyluk w dniu dzisiejszym reprezentował Powoda w sprawie pracowniczej o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.

Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała wskutek błędu medycznego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała wskutek błędu medycznego.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć brata
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powodów w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć brata.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć dziadka
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć dziadka.

Rozwód bez orzekania o winie
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Powódkę w sprawie o rozwód bez orzekania o winie. Wyrok zapadł na pierwszej rozprawie.

Sprawa o podział majątku wspólnego byłych małżonków
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Wnioskodawczynię w sprawie o podział majątku wspólnego byłych małżonków

Sprawa o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu.

Zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała wskutek wypadku samochodowego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy małoletnią powódkę w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu krzywdy doznanej wskutek uszkodzenia ciała podczas wypadku samochodowego.

Sparwa o zadośćuczynienie - zakończona ugodą
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym w sprawie o zadośćuczynienie z tytułu krzywdy doznanej wskutek uszkodzenia ciała podczas wypadku samochodowego, w której Powoda reprezentował r.pr. Piotr Bazyluk doszło o zawarcia ugody, na warunkach w pełni satysfakcjonujących naszego Klienta.

więcej aktualności | inne wydarzenia
 
Referencje


Lege Artis - Tagi

sprawy gospodarcze, zamówienia publiczne, rejestracja spółki, sprawy rejestrowe, pozew, pozew o zapłątę, apelacja, postępowanie sądowe, pełnomocnik, radca prawny, rozwód, rozwody, podział majątku,