Wybór języka:          
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radcaprawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  

sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze, pozwy, prawo spółek, prawo pracy Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, odszkodowanie za wypadek, odszkodowanie z OC sprawcy, odszkodowanie za błąd medyczny, odszkodowanie za poślizgnięcie się, upadek, odszkodowanie za uszkodzenie ciała zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

 

AktualnościSprawa o zapłatę
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy pozwaną spółkę akcyjną w sprawie o zapłatę.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć babci
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powodów w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć babci.

Zawezwanie do próby ugodowej - dot. kredytów we frankach szwajcarskich
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Wnioskodawców w sprawie o zawezwanie do próby ugodowej - dot. kredytów we frankach szwajcarskich.

Reprezentacja Wnioskodawczyni przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował Wnioskodawczynię przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Wygrana sprawa o ustalenie podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu,chorobowemu i wypadkowemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym wygraliśmy sprawę o ustalenie podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu,chorobowemu i wypadkowemu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przeciwko ZUS. Sąd Okręgowy w pełni podzielił naszą argumentację i stwierdził, iż wbrew twierdzeniom ZUSu nasza Klientka świadczyła pracę, a zawarta umowa nie była pozorna.

Ugoda w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej z 1998 r.
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa o zadośćuczynienie za śmierć męża i ojca, który w 1998 r. zmarł wskutek obrażeń doznanych w wypadku komunikacyjnym. W sprawie została zawarta ugoda na warunkach satysfakcjonujących naszych Klientów.

Sprawa o zapłatę, ewentalnie o ustalenie nieważności umowy - dot. kredytów we frankach szwajcarskich
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy pozwanego - Bank w sprawie o zapłatę, ewentualnie o ustalenie nieważności umowy.

Sprawa o zapłatę z weksla
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował pozwanych przed Sądem Okręgowym w sprawie o zapłatę z weksla.

Wygrana sprawa o eksmisję
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa o eksmisję, w której reprezentowaliśmy Powódkę. Sąd Rejonowy orzekł opuszczenie, opróżnienie i wydanie lokalu Powódce, zgodnie z żądaniem pozwu.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć babci
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy pięciu powodów w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć babci.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Reprezentacja Wnioskodawczyni przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Wnioskodawczynię przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Sprawa o zadośczuczynienie zakończona ugodą sądową
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym ugodą sądową, na warunkach satysfakcjonujących naszego Klienta zakończyła się sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku samochodowego.

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym wygraliśmy sprawę o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku.

Sprawa o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powodów w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej.

Sprawa o dział spadku i zniesienie współwłasności
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Uczestników postępowania w sprawie o dział spadku i zniesienie współwłasności.

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował Uczestnika postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu.

więcej aktualności | inne wydarzenia
 
Referencje


Lege Artis - Tagi

sprawy gospodarcze, zamówienia publiczne, rejestracja spółki, sprawy rejestrowe, pozew, pozew o zapłątę, apelacja, postępowanie sądowe, pełnomocnik, radca prawny, rozwód, rozwody, podział majątku,