Wybór języka:          
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radcaprawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  

sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze, pozwy, prawo spółek, prawo pracy Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, odszkodowanie za wypadek, odszkodowanie z OC sprawcy, odszkodowanie za błąd medyczny, odszkodowanie za poślizgnięcie się, upadek, odszkodowanie za uszkodzenie ciała zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

 

Aktualności
Sprawa o ustanie kontaków z wnukami
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Wnioskodawczynię w sprawie o ustalenie kontaktów z wnukami.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć ojca
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć ojca.

Sprawa o odszkodowanie za uszkodzony w wypadku komunikacyjnym pojazd
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o odszkodowanie za uszkodzony w wypadku komunikacyjnym pojazd.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć babci
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powodów w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć babci.

Sprawa o rozwód
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o rozwód.

Sprawa o odszkodowanie za uszkodzony w wypadku komunikacyjnym pojazd
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o odszkodowanie za uszkodzony w wypadku komunikacyjnym pojazd.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Sprawa o rozwód
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy pozwanego w sprawie o rozwód.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Sprawa o odszkodowanie za uszkodzony w wypadku komunikacyjnym pojazd
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o odszkodowanie za uszkodzony w wypadku komunikacyjnym pojazd.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć ojca
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć ojca.

Sprawa o zapłatę
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy pozwaną spółkę akcyjną w sprawę o zapłatę.

Apelacja w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć brata
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powodów przed Sądem II Instancji w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć brata. Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu Rejonowego, w ten sposób, iż przyznał powodom po 12 000 zł zadośćuczynienia, pomniejszając jednak tę kwotę o 50% przyczynienia się.

Sprawa o zapłatę między przedsiębiorcami
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę, prowadzącą działalność gospodarczą w sprawie o zapłatę przeciwko kontrahentowi.

Sprawa o zapłatę między przedsiębiorcami
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę, prowadzącą działalność gospodarczą w sprawie o zapłatę przeciwko kontrahentowi.

Sprawa o odszkodowanie z ubezpieczenia AC
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń o odszkodowanie z ubezpieczenia AC.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego oraz o zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym odbyła się sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego o oraz o zwrot kosztów dojazdu do placówek medycznych, w której reprezentujemy powódkę.

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, w której r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował Uczestnika.

Wygrana sprawa o zalanie mieszkania
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym wygraliśmy sprawę o zalanie mieszkania, w której reprezentowaliśmy pozwanych. Sąd Rejonowy podzielił naszą argumentację i oddalił powództwo w całości.

Sprawa o roszczenia z umów bankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego i o ustalenie nieważności umowy
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powodów w sprawie o roszczenia z umów bankowych denominowanych/indeksowanych do franka szwajcarskiego i o ustalenie nieważności umowy.

więcej aktualności | inne wydarzenia
 
Referencje


Lege Artis - Tagi

sprawy gospodarcze, zamówienia publiczne, rejestracja spółki, sprawy rejestrowe, pozew, pozew o zapłątę, apelacja, postępowanie sądowe, pełnomocnik, radca prawny, rozwód, rozwody, podział majątku,