Wybór języka:          
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radcaprawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  

sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze, pozwy, prawo spółek, prawo pracy Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, odszkodowanie za wypadek, odszkodowanie z OC sprawcy, odszkodowanie za błąd medyczny, odszkodowanie za poślizgnięcie się, upadek, odszkodowanie za uszkodzenie ciała zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

 

Aktualności
Sprawa o zapłatę z tytułu rękojmi za wady zakończona ugodą
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym zakończyła się sprawa o zapłatę z tytułu rękojmi za wady. Między Stronami doszło do zawarcia ugody na satysfakcjonujących naszego Klienta warunkach.

Sprawa o podział majątku wspólnego byłych małżonków
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Wnioskodawczynię w sprawie o podział majątku wspólnego byłych małżonków.

Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek poślizgnięcia się na oblodzonym i nieposypanym piaskiem chodniku
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek poślizgnięcia się na oblodzonym i nieposypanym piaskiem chodniku.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Sprawa o odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia rolniczego, w której w wyniku pożaru doszło do uszkodzenia mienia
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powodów w sprawie o odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia rolniczego, w której w wyniku pożaru doszło do uszkodzenia mienia.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek upadku na oblodzonej powierzchni
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek upadku na oblodzonej i nieposypanej piaskiem powierzchni.

Sprawa o odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia, w której w wyniku pożaru doszło do uszkodzenia mienia
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o odszkodowanie z tytułu umowy ubezpieczenia, w której w wyniku pożaru doszło do uszkodzenia mienia.

Sprawa z zakresu prawa pracy - o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował pracownika w sprawie o uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć brata
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym r.pr. Piotr Bazyluk reprezentował powodów w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć brata.

Sprawa o zapłatę między przedsiębiorcami zakończona ugodą
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy stronę powodową w sprawie o zapłatę toczącej się między przedsiębiorcami. Strony zawarły ugodę na warunkach satysfakcjonujących powoda.

Sprawa o zadośćuczynienie za śmierć wnuczki
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć wnuczki.

Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku, w którym poszkodowany poruszał się motycyklem
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego, w którym poszkodowany poruszał się motocyklem. Sprawa ze względu na wysokość dochodzonego roszczenia toczyła się przed Sądem Okręgowym.

Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku komunikacyjnego.

Sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku na ściance wspinaczkowej
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy pozwaną w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku na ściance wspinaczkowej.

Sprawa o zapłatę kary umownej
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy pozwanego w sprawie o zapłatę kary umownej. Sąd I instancji podzielił stanowisko strony pozwanej i uznał, iż nałożona na pozwanego kara umowna jest rażąco wygórowana i zdecydowanie obniżył jej wysokość. Powód wniósł apelację od wydanego w sprawie wyroku, niemniej jednak Sąd II Instancji oddalił apelację jako bezzasadną.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku samochodowego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku samochodowego.

Sprawa o zadośćuczynienienie przed Sądem II Instancji
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy Powódkę przed Sądem II Instancji w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną skutek wypadku samochodowego.

Sprawa o rozwód
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powódkę w sprawie o rozwód.

Sprawa o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku samochodowego
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym reprezentowaliśmy powoda, w sprawie o zadośćuczynienie za krzywdę powstałą wskutek wypadku samochodowego.

więcej aktualności | inne wydarzenia
 
Referencje


Lege Artis - Tagi

sprawy gospodarcze, zamówienia publiczne, rejestracja spółki, sprawy rejestrowe, pozew, pozew o zapłątę, apelacja, postępowanie sądowe, pełnomocnik, radca prawny, rozwód, rozwody, podział majątku,