Wybór języka:          
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radcaprawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze, pozwy, prawo spółek, prawo pracy zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Sprawy korporacyjne
Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich postępowaniach, zarówno sądowych, administracyjnych jak i specjalistycznych. Dzięki zaufaniu jakim obdarzają nas Klienci, wspólnie z nimi budujemy Ich sukces i bezpieczny model biznesowy. Sprawne prowadzenie procesow sądowych oraz szczegółowa analiza przedsądowa poszczególnych spraw powoduje, że nasi Klienci czują się bezpieczeniej.

 • doradzamy i uczestniczymy w procesie tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego,
 • przygotowujemy projekty umów spółek, statutów i innych aktów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców,
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, w tym organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej, organami podatkowymi oraz urzędami statystycznymi w sprawach m.in. związanych z tworzeniem i przekształcaniem podmiotów gospodarczych,
 • sporządzamy niezbędną dokumentację związaną ze zgłoszeniem i aktualizacją danych ujawnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • prowadzimy bieżącą korporacyjną obsługę przedsiębiorców, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego,
 • prowadzimy obsługę organów spółek, w tym przeprowadzamy zgromadzenia wspólników oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy,
 • przygotowujemy i negocjujemy projekty umów, ugód, ogólnych warunków umów, w tym umów nienazwanych,
 • przygotowujemy projekty umów, opiniujemy umowy, które mają być zawarte i nadzorujemy prawidłowość wykonania już zawartych umów,
 • prowadzimy obsługę prawną innych niż spółki prawa handlowego podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń
 • prowadzimy sądowe i pozasądowe czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców
 • reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi.
 • doradczamy naszym klientom w sprawach z zakresu księgowościLege Artis - Tagi

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o., spółki prawa handlowego, rejestracja spółki w KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, sprawy gospodarcze, uchwały w spółce, obsluga walnego zgromadzenia.