Wybór języka:          
Strona główna   O kancelarii   Substytucje   Kontakt   radcaprawny facebook  radcaprawny_twitter  radcaprawny_linkedin  


sprawy sądowe, sąd, pozew, pozwy, prowadzenie sprawy sprawy gospodarcze Odszkodowanie z oc zespół profesjonalnych prawników i radców prawnych porady prawne online

Rozwód Olsztyn , rozwód Ostróda

Rozwód i Mediacja

Rozwód

rozwód Olsztyn, rozwód Warszawa Rozwód to definitywny koniec pewnego etapu w życiu rozwodzących się par. Zmiany następują zarówno w sferze emocjonalnej jak i prawnej. Bardzo często złe emocje narastające przez wiele lat, znajdują ujście w negatywnych relacjach między małżonkami, powiększając istniejący już kryzys. Często również bezmyślne zachowanie rodziców niepotrzebnie krzywdzi dzieci, będące pod ich opieką. Jest to trudny czas dla każdej z rozwodzących się stron, bez względu na to po której stronie procesowej się ona znajduje. Proces rozwodowy to nie tylko kwestie prawno-proceduralne, procesowe ale również odpowiednie przygotowanie się psychiczne, emocjonalne.

Sąd może rozwiązać małżeństwo przez rozwód jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Rozwód może nastąpić bez orzekania o winie lub z jej orzekaniem

Rozwód bez orzekania o winie


Proces rozwodowy bez orzekania o wienie nie skupia się na ustaleniu winy któregokolwiek z małżonków czy obu łącznie. W trakcie procesu regulowane są sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi (jeżeli takie istnieją), kwestie wspólnego zamieszkiwania małżonków oraz obowiązek alimentacyjny. Ograniczona jest również możliwość zasądzenia alimentów od jednego małżonka na rzecz drugiego.

Rozwód z orzeczeniem winy małżonka


Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków oprócz kwestii związanych z władzą rodzicielską, ustaleniem kontaktu z dziećmi (jeżeli takie istnieją), rozstrzygnięciu o wspólnym zamieszkiwaniu skupia się przede wszystkim na wykazaniu winy jednego z małżonków z rozkładzie wspólnego pożycia. Orzeczenie przez sąd rozwodu z orzeczeniem winy jednego z małżonków pozwala na zdecydowanie szersze możliwości w zakresie ustalenia odpowiedzialności alimentacyjnej jednego z małżonków względem drugiego. Jest to jednak proces zdecydowanie bardziej czasochłonny, wymagający powołania szeregu dodatkowych dowód na potwierdzenie swoich twierdzeń.

Alimenty


Alimenty mogą być zasądzone od zarówno na rzecz małżonka jak i na rzecz niepełnoletnich dzieci.

Alimenty na rzecz drugiego małżonka

Alimenty na rzecz drugiego małżonka mogą być zasądzone w przypadku gdy m.in. wskutek rozwodu nastąpi pogorszenie się jego sytuacji życiowej lub gdy popadnie on w niedostatek.

Alimenty na rzecz dzieci

Obowiązek alimentacyjny względem dzieci stron spoczywa na obydwojgu małżonkach, przy czym do świadczeń alimentacyjnych w pieniądziu zobowiazana jest ta strona, które nie ponosi kosztów utrzymania i wychowania dziecka, lub ponosi je w mniejszej wysokości.

Mediacje

Prowadzimy również medjacje pomiędzy małżonkami. W trakcie takiego postępowania uświadamiamy stronom konsekwencje prawne rozwodu, jego skutki we wszystkich możliwych sferach.

Rozwód | Alimenty | Władza rodzicielska


Zadzwoń do nas:

tel. 508-294-857

Lege Artis - Tagi

Rozwód z orzeczeniem winy małżonka | Rozwód bez orzekania o winie